Studium manželství a rodiny

Akademie kanonického práva ve spolupráci s Papežským institutem Jana Pavla II. pro rodinu v Římě organizuje studium v rámci trvalé formace v oblasti pastorace manželství a rodiny. Toto studium je určeno především pro kněze, řeholníky, jáhny, pastorační asistenty a osoby činné v pastoraci rodin. Cílem studia je prohloubení vědomí důležitosti rodiny, na což se zaměřovala poslední biskupská synoda a papež František, který podnítil reformu církevní služby rodině. Tato reforma nejenže žádá procesní změny v rámci církevního soudnictví, ale také pastorační podporu věřícím, kteří se octli v těžkých životních situacích, což se má realizovat doprovázením lidí a pastorační péčí o ně v rámci církevního společenství. Správné porozumění reformě a její aplikaci vyžaduje objasnění právních a teologických principů, jakož i nového pastoračního přístupu. Záměrem pořádání tohoto studia je poskytnutí pomoci při utváření kultury rodiny v dnešní společnosti, posílení manželské a rodinné spirituality a pomoc při objevování povolání ke svatosti manželů. Spolupracující papežský institut, který založil sv. Jan Pavel II. 13. 5. 1981 po skončení tehdejší synody o rodině, má cíl dát rodinné pastoraci filosofickou a teologickou podporu, která bude schopná reagovat proti ateistické a materialistické vizi společnosti a nabídnout studentům kvalitní specifickou přípravu. Účastníci studia jsou podle smlouvy s Papežským institutem Jana Pavla II. jeho právoplatnými studenty. Garantem studia v Brně je diecézní biskup J. E. Mons. Vojtěch Cikrle a studijní plán je spoluvytvářen partnerským institutem v Římě.


Koncepce studia

Studium má obvykle tříleté trvání, střídají se cykly A, B, C. Absolvent získá po splnění podmínek (docházka a ročníková práce) Diplom v oblasti pastorace manželů a rodin za každý ukončený akademický rok. Absolventi s VŠ vzděláním a držitelé tří diplomů z předchozích let mohou požádat o získání Diplomu Master. Po splnění podmínek (diplomová práce, její obhajoba, zkouška) získávají titul Master v oblasti pastorace manželů a rodin.

Studijní rok je rozdělen do dvou semestrů a probíhá formou dvoudenních setkání během osmi měsíců v Duchovním centru sv. Františka z Pauly na Vranově u Brna, kde je možnost zajištění ubytování a stravy. Kromě výuky jednotlivých předmětů je součástí studia také formační část, tzv. „kajak program“. Jedná se o kratší poutě, modlitby, liturgii, ale také společné posezení, neformální setkání a rozhovory. Plán studia je aktualizován pro každý akademický a bývá zveřejněn. Přednášky probíhají v přednáškovém sále, avšak mohou je díky přenosu poslouchat a sledovat také rodiče s dětmi ubytovaní na pokoji nebo nemocní nepřítomní studenti doma. Cizojazyčné přednášky jsou tlumočeny.


Obsah studia

 Biblicko-antropologická část

 • Jako muže a ženu je stvořil: k Božímu obrazu a společenství
 • Snubní symbolika: Ježíš Kristus, církev, eschatologie
 • Osobní společenství a poslání v církvi
 • Antropologie: tělo, duch, osoba a vztah
 • Lidská láska v tajemství vtěleného Syna
 • Člověk ve světle rodinných vztahů
 • Teologie těla podle sv. Jana Pavla II.

Část teologicko-svátostná

 • Milost svátosti manželství a manželské pouto
 • Mystagogie svátosti manželství podle západního a východního práva
 • Učení církve o manželství v dokumentech od papeže sv. Jana Pavla II. po papeže Františka
 • Životní stavy ve společenství církve
 • Manželství v církevním právu

Morálka

 • Křesťanský řád citů
 • Plnost morálního jednání
 • Manželská láska a výchova touhy
 • Sociální učení církve: rodina jako základ společnosti
 • Bioetika a rozvoj biotechnologie

Pastorace

 • Pastorace snoubenců a rodin
 • Příprava na manželství a doprovázení v prvních letech manželství
 • Spiritualita manželů, budování společenství

Humanitní vědy

 • Výchova k lásce
 • Plodnost a zodpovědné plození
 • Historie rodiny: sociální, politické a ekonomické aspekty
 • Psychologie manželských vazeb, vztahovost
 • Sexuologie
 • Rodinné poradenství
 • Rodinná politika a náboženská svoboda
 • Rodinné právo a civilní legislativa

Náklady za studium

Student hradí za celý akademický rok poplatek 6000 Kč rozložený do dvou splátek. Ubytování a stravu si zajišťuje samostatně. Náklady zahrnují především odměny přednášejícím spojené s úhradou jejich cesty a ubytování, výdaje na  technické záležitosti spojené s přenosem přednášek, tlumočení a vydání každoročního závěrečného sborníku „Formační kurz Studium manželství a rodiny“, který každý student obdrží.


Přihlašování ke studiu v akademickém roce 2019/2020 

Pro přihlašování využijte elektronickou přihlášku, která se Vám zobrazuje v menu vpravo pod položkou Studium manželství a rodiny. Kromě zaslání elektronické přihlášky je pro závaznost přihlášení potřeba dodat:

 • diplom (vysvědčení) z nejvyššího dosaženého vzdělání
 • 1 ks fotografie pasového formátu
 • doporučení vlastního faráře (u laiků)
 • strukturovaný životopis a krátká motivace ke studiu

Uvedené přílohy k zaslané elektronické přihlášce je potřeba doručit do 31.8.2019 na adresu: Akademie kanonického práva, Petrov 4, 602 00 Brno


 

Nejbližší setkání: Základy morální teologie (J. Noriega) - ukončení akad. roku 2018/2019

17.- 18. června 2019 - V R A N O V  U  B R N A.

 

Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).